VPS Service Việt Nam

  • IP sạch
  • Gia hạn theo tháng
  • Được tối ưu để tăng tốc độ, băng thông lớn
  • Location: Việt Nam
  • Nuôi account lâu dài
  • Coupon: MKO** hoặc MBO***

Total price:

150.000

Team hỗ trợ bảo hành login, change pass, change mail

Để đảm bảo an toàn và tiện cho anh em khi tìm kiếm lại

Credit sẽ được tự động cộng vào tài khoản của bạn

Description

Bảng Giá VPS Việt Nam

Bảo Mật 3 Lớp – Server Vật Lý

VPS VN Tiny

CPU 1 core
Memory 0.5 GB
Disk SSD 20 GB
1 IP public
OS Linux
Băng thông 50 Mb/10 Mb
Thay IP 30K/lần
COUPON MBO***

115.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS VN 1-1-20

CPU 1 core
Memory 1 GB
Disk SSD 20 GB
1 IP public
OS Windows/Linux
Băng thông 50 Mb/10 Mb
Thay IP 30K/lần
COUPON MBO***

150.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS VN 1-2-20

CPU 1 core
Memory 2 GB
Disk SSD 20 GB
1 IP public
OS Windows/Linux
Băng thông 50 Mb/10 Mb
Thay IP 30K/lần
COUPON MBO***

185.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS VN 2-2-20

CPU 2 core
Memory 2 GB
Disk SSD 20 GB
1 IP public
OS Windows/Linux
Băng thông 50 Mb/10 Mb
Thay IP 30K/lần
COUPON MBO***

205.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS VN 2-4-20

GÓI ĐẶC BIỆT
CPU 2 core
Memory 4 GB
Disk SSD 20 GB
1 IP public
OS Windows/Linux
Băng thông 50 Mb/10 Mb
Không áp dụng nâng cấp
Thay IP 30K/lần
COUPON MBO***

245.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS VN 3-3-20

CPU 3 core
Memory 3 GB
Disk SSD 20 GB
1 IP public
OS Windows/Linux
Băng thông 50 Mb/10 Mb
Thay IP 30K/lần
COUPON MBO***

265.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS VN 3-4-60

CPU 3 core
Memory 4 GB
Disk SSD 60 GB
1 IP public
OS Windows/Linux
Băng thông 50 Mb/10 Mb
Thay IP 30K/lần
COUPON MBO***

325.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS VN 4-4-20

GÓI ĐẶC BIỆT
CPU 4 core
Memory 4 GB
Disk SSD 20 GB
1 IP public
OS Windows/Linux
Băng thông 50 Mb/10 Mb
Không áp dụng nâng cấp
Thay IP 30K/lần
COUPON MBO***

295.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS VN 4-6-60

CPU 4 core
Memory 6 GB
Disk SSD 60 GB
1 IP public
OS Windows/Linux
Băng thông 50 Mb/10 Mb
Thay IP 30K/lần
COUPON MBO***

415.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS VN 4-8-20

GÓI ĐẶC BIỆT
CPU 4 core
Memory 8 GB
Disk SSD 20 GB
1 IP public
OS Windows/Linux
Băng thông 50 Mb/10 Mb
Không áp dụng nâng cấp
Thay IP 30K/lần
COUPON MBO***

395.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS VN 4-8-60

CPU 4 core
Memory 8 GB
Disk SSD 60 GB
1 IP public
OS Windows/Linux
Băng thông 50 Mb/10 Mb
Thay IP 30K/lần
COUPON MBO***

475.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS VN 8-16-60

CPU 8 core
Memory 16 GB
Disk SSD 60 GB
1 IP public
OS Windows/Linux
Băng thông 50 Mb/10 Mb
Thay IP 30K/lần
COUPON MBO***

705.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS VN – RAM Addon

RAM 1 GB
Nâng cấp RAM
Không áp dụng GÓI ĐẶC BIỆT

40.000đ

MUA NGAY

VPS VN – CPU Addon

CPU 1 Core
Nâng cấp CPU
Không áp dụng GÓI ĐẶC BIỆT

40.000đ

MUA NGAY

VPS VN – Disk Addon

Disk 10 GB
Nâng cấp Disk
Không áp dụng GÓI ĐẶC BIỆT

40.000đ

MUA NGAY

Đổi IP VPS VN

Backup dữ liệu trước khi đổi IP

30.000đ

MUA NGAY

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.