VPS Service US

  • IP sạch
  • Gia hạn theo tháng
  • Được tối ưu để tăng tốc độ, băng thông lớn
  • Location: US
  • Nuôi account lâu dài
  • Coupon: MKO** hoặc MBO***

Total price:

150.000

Team hỗ trợ bảo hành login, change pass, change mail

Để đảm bảo an toàn và tiện cho anh em khi tìm kiếm lại

Credit sẽ được tự động cộng vào tài khoản của bạn

Description

Bảng Giá VPS US

Bảo Mật 3 Lớp – Server Vật Lý

VPS US 1-2-20

CPU 1 core Intel E5
Memory 2 GB
Disk SSD 20 GB
IPV4 public
Hệ điều hành Windows/Linux
Transfer 1TB/month @ 1Gbps
Thay IP 30k/lần
COUPON MBO***

150.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS US 2-4-40

CPU 2 core
Memory 4 GB
Disk SSD 40 GB
IPV4 public
Hệ điều hành Windows/Linux
Bandwith 2 TB
10 Gbps DDOS Protection
Thay IP 30k/lần
COUPON MBO***

235.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS US 3-5-40

CPU 3 core
Memory 5 GB
Disk SSD 40 GB
IPV4 public
Hệ điều hành Windows/Linux
Transfer 3TB /m @ 1Gbps
Thay IP 30k/lần
COUPON MBO***

305.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS US 4-8-60

CPU 4 core
Memory 8 GB
Disk SSD 60 GB
IPV4 public
Hệ điều hành Windows/Linux
Bandwith 3 TB
10 Gbps DDOS Protection
Thay IP 30k/lần
COUPON MBO***

400.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS US 6-12-60

CPU 6 core E5
Memory 12 GB
Disk SSD 60 GB
IPV4 public
Hệ điều hành Windows/Linux
Transfer 6TB /m @ 1Gbps
Thay IP 30k/lần
COUPON MBO***

560.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS US 8-8-60

CPU 8 core E3
Memory 8 GB
Disk SSD 60 GB
IPV4 public
Hệ điều hành Windows/Linux
Transfer 5TB /m @ 1Gbps
Thay IP 30k/lần
COUPON MBO***

675.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS US 8-16-80

CPU 8 core
Memory 16 GB
Disk SSD 80 GB
IPV4 public
Hệ điều hành Windows/Linux
Bandwith 3 TB
10 Gbps DDOS Protection
Thay IP 30k/lần
COUPON MBO***

620.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS US 8-16-100

CPU 8 core E5
Memory 16 GB
Disk SSD 100 GB
IPV4 public
Hệ điều hành Windows/Linux
Transfer 8TB /m @ 1Gbps
Thay IP 30k/lần
COUPON MBO***

720.000đ/tháng

MUA NGAY

Đổi IP VPS US

Backup dữ liệu trước khi đổi IP
Chỉ áp dụng một số VPS

30.000đ

MUA NGAY

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.