VPS Service Germany

  • IP sạch
  • Gia hạn theo tháng
  • Được tối ưu để tăng tốc độ, băng thông lớn
  • Location: Germany
  • Nuôi account lâu dài
  • Coupon: MKO** hoặc MBO***

Total price:

150.000

Team hỗ trợ bảo hành login, change pass, change mail

Để đảm bảo an toàn và tiện cho anh em khi tìm kiếm lại

Credit sẽ được tự động cộng vào tài khoản của bạn

Description

Bảng Giá VPS Germany

VPS Bảo Mật – Đa Cấu Hình

VPS Germany 2-2-30

CPU 2 core
Memory 2 GB ECC
Disk SSD 30 GB NVMe
Port 1 Gbps
IPV4 – 1 PC
IPV6 – 50 PC
Traffic unlimited
Hệ điều hành Linux
COUPON MBO***

195.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS Germany 2-4-40

CPU 2 core Intel E5
Memory 4 GB
Disk SSD 40 GB
IPV4 public
Hệ điều hành Windows/Linux
Transfer 20TB /m @ 1Gbps
Thay IP 30k/lần
COUPON MBO***

270.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS Germany 2-4-50

CPU 2 core
Memory 4 GB ECC
Disk SSD 50 GB NVMe
Port 1 Gbps
IPV4 – 1 PC
IPV6 – 50 PC
Traffic unlimited
Hệ điều hành Windows/Linux
COUPON MBO***

285.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS Germany 4-6-60

CPU 4 core
Memory 6 GB ECC
Disk SSD 60 GB NVMe
Port 1 Gbps
IPV4 – 1 PC
IPV6 – 50 PC
Traffic unlimited
Hệ điều hành Windows/Linux
COUPON MBO***

395.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS Germany 4-8-80

CPU 4 core
Memory 8 GB ECC
Disk SSD 80 GB NVMe
Port 1 Gbps
IPV4 – 1 PC
IPV6 – 50 PC
Traffic unlimited
Hệ điều hành Windows/Linux
COUPON MBO***

450.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS Germany 6-10-90

CPU 6 core
Memory 10 GB ECC
Disk SSD 90 GB NVMe
Port 1 Gbps
IPV4 – 1 PC
IPV6 – 50 PC
Traffic unlimited
Hệ điều hành Windows/Linux
COUPON MBO***

600.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS Germany 8-12-140

CPU 8 core
Memory 12 GB ECC
Disk SSD 140 GB NVMe
Port 1 Gbps
IPV4 – 1 PC
IPV6 – 50 PC
Traffic unlimited
Hệ điều hành Windows/Linux
COUPON MBO***

815.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS Germany 10-14-160

CPU 10 core
Memory 14 GB ECC
Disk SSD 160 GB NVMe
Port 1 Gbps
IPV4 – 1 PC
IPV6 – 50 PC
Traffic unlimited
Hệ điều hành Windows/Linux
COUPON MBO***

1.090.000đ/tháng

MUA NGAY

VPS Germany 16-16-200

CPU 16 core
Memory 16 GB ECC
Disk SSD 200 GB NVMe
Port 1 Gbps
IPV4 – 1 PC
IPV6 – 50 PC
Traffic unlimited
Hệ điều hành Windows/Linux
COUPON MBO***

1.335.000đ/tháng

MUA NGAY

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.