Đăng ký OVH Cloud 200$ Credit

B1: Truy cập: https://www.ovhcloud.com/asia/lp/public-cloud-trial/

 Nhấn Discover now

 Tạo tài khoản

Nhập Email, nhấn Create an account

Hoàn tất thông tin đăng ký

Nhập code được gửi về Email

Chọn loại Account là Other, lại là điền thêm thông tin 🙂

Phần company name điền tên của bạn hoặc tên gì đó, phần dưới điền đại một dãy số khoảng 9-10 số. Cuối cùng nhấn Create an account

Nó sẽ yêu cầu xác thực 2 bước, bạn có thể sử dụng Google Authentication. Nhấn Let’s begin

Phần này chọn Mobile Application nhé. Nó sẽ hiện ra một QR cho các bạn quét và nhập vào Google Authentication. Cái này ai chưa biết thì lên search Cách sử dụng Google Authentication 

Note lại đống này nhé, sau này có thể cần đến đó nha

Ok, bây giờ chúng ta đã hoàn tất công đoạn tạo tài khoản, hoàn thành 50% rồi đó. Nhấn Confirm để hoàn tất nhé

Chọn Public Cloud nha, nếu bạn dùng điện thoại nhấp vào dấu ba gạch ở góc trên màn hình

Tại đây nhấn Create your first OVH Public Cloud project

Đặt tên cho Project

Nhớ dùng Promo Code FREETRIAL để nhận 200$ nhé. Các bạn có thể dùng thẻ ảo hoặc thẻ thật của mình, để ít nhất 1$ trong thẻ để nó xác minh, sau đó sẽ trả lại ngay 

Nhập mã xác thực từ ngân hàng, nó sẽ trừ khoảng 1$

Hoàn tất bước xác minh thẻ, nhấn Create my project. Done!

Post a comment