Quy Trình Login Via Từ A Đến Á

Hôm nay xin phép share quy trình log via mình làm 2 năm qua, 10 con như 1, thuộc đến độ làm không cần nghĩ, cũng ko dám nói là đúng nhất hay đỡ chết nhất, nhưng với mình là an toàn nhất (hạn chế checkpoint, bị hack via,…). Thiếu chỗ nào nhờ anh em bổ sung

I. Chuẩn bị:

– via

– proxy IPv4/IPv6 US/Sing/Nhật… né VN ra vì fb nó ghét VN rồi

– trình duyêt thường log mail

– trình duyệt riêng có thể add proxy để log via (Có thể xài Incogniton, MKT, Tool Bọc Via của 3 Độ,…)

II. Log via

1. Check via

– Khi mua via về cần check thông tin via trước khi log để được bảo hành. Form thông tin via thường có dạng sau:

ID via | pass via | 2FA | email | pass email

Một số bên bán có thêm ngày tháng năm sinh của via; mail dạng getnada để backup, lấy code đăng nhập vào email chính; cookie;…

2. Log-in

– Mở trình duyệt, vào link m(.)facebook.com và nhập thông tin

– Vào 2fa.live, nhập 2FA để lấy mã bảo mật

– Đăng nhập thành công thì xóa “m.” để đưa về giao diện máy tính

– Vào cài đặt – Bảo mật và đăng nhập – Nơi bạn đã đăng nhập: đăng xuất trên các thiết bị khác

– Vào link đổi pass không bị check point: https://www.facebook(.)com/privacy/review/?review_id=573933453011661&source=unknown

– Vào trang cá nhân lấy thông tin via và note lại:

+ Tên via

+ Link trang cá nhân

+ ngày tháng năm sinh

– Vào kho ảnh tìm ảnh chân dung rõ mặt nhất lấy làm avatar, lưu ảnh về để làm phôi xmdt

– Vào link facebook(.)com/accountquality check chất lượng tài khoản của via

– Vào Trình quản lý quảng cáo, bấm ‘Tôi chấp nhận’ với quy định của Facebook, sau đó quay trở về facebook ngâm

– Mở một trình duyệt khác, tạo 1 tab ẩn danh và vào link outlook(.)live.com để đăng nhập email

– Đổi pass email và note lại trong phần thông tin via

Về cơ bản thì đến đây là xong. Lúc làm thấy bt, mà viết ra thấy dài vãi đạn. Không biết có anh em nào log giống mình ko nhỉ?

Nguồn: Ngô Huy Hoàng – Pancake Facebook Tools

Post a comment