Hướng Dẫn Sử Dụng Combo Bank US Stash

1. Login:

 • Dùng sock ip us hoặc vps us (chưa kiểm nghiệm).
 • Login vào mail của bank trước
 • Sau đó vào Stash để đăng nhập, chọn “Couldn’t find code”.
 • Chọn email và nhận code về mail.
 • Dùng code gửi vềmail nhập vào.
 • Sau đó đổi pass email, đổi recovery email, đổi pass bank (tuyệt đối ko đổi info trong bank, có thể gây lock bank).

2. Add vào ebay:

Lấy RN & AN:

Vào link Deposit, sau đó chọn View.

Add vào eBay:
 • Copy số RN và AN, sau đó mở eBay và vào link này.
 • Chọn All others… => My bank is not in the list…
 • Nhập số RN và AN, sau đó nhập số của bank Found vào.

Lưu ý chọn Persona Checking

3. Liên kết với bank Wise:

 • Vào Manage Bank Account.
 • Chọn add external account.
 • Sau đó nhập RN & AN từ Wise vào.
 • Chờ 1-2 hôm sẽ có micro deposit gửi về Wise.
 • Sau khi nhận đc micro ở Wise thì quay lại Manage Bank Account đểnhập 2 số micro vào để veri.

4. Hướng dẫn rút tiền từ eBay về an toàn:

 • Vào Fin của eBay
 • Chọn payment setting là monthly.
 • Sau khi có tiền available thì request payout mỗi lần về Found <100$

5. Hướng dẫn chuyển tiền về Wise:

 • Tạo bank WISE thì bấm vào link này https://link.mmomekong.com/bank-us để nhận được lượt nhận/chuyển tiền miễn phí
 • Có thể dùng Lian nhưng không rõ.
 • Vào Transfer của Stash.
 • Chọn From là bank Stash, To là bank Wise đã liên kết (ở bước số 3).
 • Sau đó nhập số tiền và Confirm

6. Lưu ý nuôi bank:

 • Vào Invest của Stash
 • Sau đó ở ô Invest nhập tên mã chứng khoán AMZ (hoặc eBay hay mã khác cũng được).
 • Sau đó nhập số tiền 1-2$ vào để đầu tư(một kiểu để nuôi bank cho trust).
Mekong-MMO-Huong-dan-nuoi-Bank-US-Stash

Lưu ý: Stash có charge phí 3-10$/tháng nên bạn nhớ để số tiền tương ứng trong bank để trả phí hàng tháng.

Nguồn: Nguyễn Văn Sang

Post a comment